Lucia li

物联网行业专媒体物联网行业专媒体物联网行业专媒体物联网行业专媒体物联网行业专媒体

 • 精选文档

  332

 • 精选项目

  0

 • 总收藏

  18

N25Q256A13

N25Q256A13—美光串行NOR闪存,3V,多个I / O,4KB扇区擦除

 • 2019-09-23
 • 378

N25Q128A13

N25Q128A13—美光串行NOR闪存,3V,多个I / O,4KB扇区擦除

 • 2019-09-23
 • 409

SM320C6455-EP

SM320C6455-EP ——增强型产品定点数字信号处理器

 • 2019-09-23
 • 347

NCV8402

NCV8402—42 V,2.0 A N沟道功率MOSFET

 • 2019-09-22
 • 372

NUP2105

NUP2105—CAN总线保护器,双线

 • 2019-09-22
 • 354

NRF52832

NRF52832—灵活,高效的蓝牙5和蓝牙网状多协议SoC

 • 2019-09-22
 • 500

MT47H64M16

MT47H64M16—64M*16双倍速率同步动态随机存储器

 • 2019-09-22
 • 336

MURS120T3G

MURS120T3G—电源整流器,超快速恢复,1A,200V

 • 2019-09-22
 • 1056

MURS160T3G

MURS160T3G—功率整流器,超快恢复,1A,600V

 • 2019-09-22
 • 256

MX25L3206E

MX25L3206E—16M × 2 FLASH 3.3V 可编程只读存储器

 • 2019-09-22
 • 311

MX25L12835

MX25L12835—可编程只读存储器

 • 2019-09-22
 • 447

MT47H128M16

MT47H128M16—128M × 16 双倍速率同步动态随机存储器 动态随机存取存储器, 0.45 ns, PBGA84

 • 2019-09-19
 • 373